Το δημιουργικό γραφείο Design Under Pressure δημιουργήθηκε στην Πάτρα το 2018 και δραστηριοποιείται στον τομέα της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας . Συνδυάζοντας την δημιουργηκότητα και την τεχνογνωσία προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού σε ολο το φάσμα τις οπτικής επικοινωνίας.
/
Design Under Pressure was created in 2018 in Patras and is active in the field of graphic design and visual communication.
Back to Top