Ονομάζομαι Καπογιαννόπουλος Θοδωρής, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάτρα.
Από το 2013 ασχολουμαι επαγγελματίκα με την γραφιστίκη δουλευόντας σαν ελεύθερος επαγγελματίας εξελίσσοντας συνεχώς της δυνατοτητές μου. Τα πρώτα χρόνια εργάστηκα στο τομέα των ψηφιακών εκτύπώσεων καθώς και στον τομέα του e-commerece.
Μετεπειτα ασχολήθηκα με το κόματι γραφιστικών και τις οπτικής εποικηνωνίας σε αθλητικές διοργαγνόσης, εκθέσεις και διάφορα events. Κάτα την διάρκεια τις πανδημίας του covid 19 ξεκείνισα να ασχολούμαι ποιο εντατικά με το web design and ui / ux. Oλα αυτά τα χρόνια παράλληλα με το επαγγελματικό κομάτι ασχολούμε και με το κομάτι τις εύρενας στο τομέα της οπτικής εποικηνωνίας .

My name is Kapogiannopoulos Thodoris, I was born and raised in Patras.
Since 2013, I have been working professionally with graphic design, working as a freelancer, constantly developing my capabilities. In the early years I worked in the field of digital printing as well as in the field of e-commerece.
Later, I worked as a graphic designer in sports events and exhibitions. During the covid 19 pandemic I started working more intensively with web design and ui / ux


Back to Top